Wednesday 10 January 2024

TRUNG TÂM ASIA & DẤU ẤN TRONG CỘNG ĐỒNG (Mặc Lâm / Saigon Nhỏ)

 Trung tâm Asia và dấu ấn trong cộng đồng

Mặc Lâm  -  Saigon Nhỏ

9 tháng 1, 2024

https://saigonnhonews.com/nua-the-ky-nguoi-viet-hai-ngoai/trung-tam-asia-va-dau-an-trong-cong-dong/

 

Nếu không kể Thúy Nga Paris, Trung tâm Asia là hãng sản xuất băng đĩa cũng như là nơi thực hiện nhiều chương trình âm nhạc phục vụ cộng đồng nổi tiếng nhất hải ngoại. Trong cuộc trò chuyện thân mật với nhà báo Mặc Lâm mới đây, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chia sẻ chặng đường dài của Asia cũng như những gì mà Asia đối mặt ở hiện tại lẫn tương lai.

 

VIDEO :

Trung tâm Asia và dấu ấn trong cộng đồng

https://www.youtube.com/watch?v=ugIEZeMw-8A

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats