Saturday 6 January 2024

ĐỘNG ĐẾN THIÊN ĐÌNH? (Lưu Trọng Văn)

  

Động đến thiên đình ?

Lưu Trọng Văn

06/01/2024

https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/01/luu-trong-van-ong-en-thien-inh.html

 

Cái gai khó chịu nhất mà sư Hiếu trụ trì chùa Ba Vàng cắm xốn mắt thiên hạ và nhà cai quản thiên hạ, là được hàng ngàn tín đồ sụp lạy, tung hô như “lãnh tụ tinh thần”, trong khi quên mất rằng mình chỉ là tay vơ phong bì như múa.

 

Hình ảnh sư đi Đài Loan chơi 10 ngày về chùa trong đêm được các tín đồ chào đón, đồng thanh hát tụng ca, đồng nhịp vẫy tay múa chào, rồi sư xoa đầu em nhỏ như… ai.

 

Như ai à?

 

Láo!

 

Láo thì phải toi.

 

Ai cũng nghi, chống lưng cho sư để sư hái tiền trăm tỉ công khai bằng giải vong, cúng dường, phải là thế lực mạnh nào đó.

 

Ỷ y à?

 

Láo!

 

Láo thì phải toi!

 

Không có lệnh từ thiên đình khó ai dám đụng đến sư Hiếu. Bởi đụng đến sư Hiếu là đụng đến ai đó sau sư.

 

Ngay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chỉ dám phẩy nhẹ phê sư “rằng thì là”ngưng tổ chức lễ lộc quốc tế 12 tháng thôi. Thực ra cái lễ lộc trong nước mới làm vàng đổ về Ba Vàng. Cái lễ ấy ai dám cấm?

 

Nhưng khi có lệnh thiên đình thì mọi việc trôi như nước chảy. Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo vào cuộc. Bộ Ngoại giao cũng vào cuộc điều tra xá lợi tóc thật giả ở Miến Điện. Rồi UBND tỉnh Quảng Ninh cũng không thể dửng dưng đứng ngoài.

 

Hy vọng cuối cùng điều phải đến sẽ đến: công an điều tra các dòng tiền tỉ đi đâu về đâu. Nếu có cuộc điều tra minh bạch của công an, nhiều khả năng sư Hiếu có thể lắm sẽ hiện rõ chân tướng chỉ là vua diễn…tuồng?

 

Nhân đây nhà nước mở tổng điều tra tiền… chùa của các chùa lớn, sơn son thếp vàng, sẽ biết tham nhũng tâm linh là con số rất khủng. Từ đó có thể lòi ra các bố già, các quan bề trên nào bao năm phè phỡn dính máu ăn phần mà nam mô…giấu mặt.

 

LƯU TRỌNG VĂN 06.01.2024

 

Publié par Thụy My RFI à 16:11

No comments:

Post a Comment

View My Stats