Monday 8 January 2024

GAME SHOW TIỀN BẠC (Nguyễn Gia Việt)

 Game show tiền bạc

Nguyễn Gia Việt

07/01/2024

https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/01/nguyen-gia-viet-game-show-tien-bac.html

 

Không ngờ nhà anh Nhưỡng tào lao cũng dư tiền dữ thần! Vợ Lưu Bình Nhưỡng nộp 300.000 USD khắc phục hậu quả cho chồng.

 

Toàn dân lý luận cao cấp, bậc thầy của phê và tự phê, bậc thầy của ý thức hệ.

 

- Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) nộp khoảng 22,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an để khắc phục hậu quả.

 

- Nguyễn Đình Xứng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) nộp  22,5 tỉ đồng  khắc phục hậu quả.

 

- Gia đình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã nộp 4,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

 

- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD, đã nộp khắc phục 2,22 triệu USD.

 

- Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) nộp khắc phục 1 tỉ đồng.

 

- Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ)  nộp khắc phục 80 triệu đồng.

 

- Chị ông Nguyễn Đức Chung (Cựu Chủ tịch Hà Nội) nộp 10 tỉ khắc phục hậu quả.

 

- Gia đình Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nộp  23 tỉ đồng để khắc phục cho hành vi nhận hối lộ hơn 42 tỉ.

 

Nghe nộp tiền phát ham, nhứt là toàn dân lý luận. Mới ngày nào còn cá rô cây, húp nước luộc rau muống rồn rột mà bây giờ mở miệng ra toàn chục, trăm tỉ, bạc triệu đô na. Dân tình nghe hú hồn, nhứt nà dân bán vé số, xe ôm, bán hàng ở chợ trong Sài Gòn đang hồi ế. Mơ ước đi mấy má!

 

Tiền như mơ!

 

Tú Xương từng có câu thơ:

 

"Phen này ông quyết đi buôn cối

 

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

 

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:

 

Chúc cho khắp hết ở trong đời

 

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước

 

Sao được cho ra cái giống người".

 

NGUYỄN GIA VIỆT 06.01.2024

 

Publié par Thụy My RFI à 16:42

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats