Sunday 14 January 2024

BẦU CỬ TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN : ỨNG VIÊN "CHỐNG BẮC KINH" ĐẮC CỬ (Thanh Hà / RFI)

 Bầu cử tổng thống Đài Loan : Ứng viên « chống Bắc Kinh » đắc cử

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 13/01/2024 - 19:38

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240113-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%..... BA%AFc-c%E1%BB%AD

 

Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ vào tối ngày 13/01/2024 ứng cử viên của Đảng Dân Tiến, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching Te) đắc cử với hơn 40 % tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ứng viên tổng thống bị Bắc Kinh coi là « một mối đe dọa nghiêm trọng » vì có « lập trường ly khai » dễ dàng bỏ lại xa phía sau các đối thủ thuộc Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân Dân Đài Loan.

 

https://s.rfi.fr/media/display/5b00bc86-b219-11ee-80d1-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP24013473959953.webp

Tổng thống tân cử Đài Loan, Lại Thanh Đức (Lai Ching Te) sau kết quả bầu cử ngày 13/01/2024 tại Đài Bắc. © AP/Louise Delmotte

 

Hãng tin Pháp AFP cho biết, theo thứ tự các ông Hầu Hữu Nghi (Hou Yu Ih) của Quốc Dân Đảng và Kha Văn Triết (Ko Wen Je) thuộc Đảng Nhân Dân Đài Loan được 33,2 % và 25,3 % cử tri Đài Loan tín nhiệm để thay thế nữ tổng thống Thái Anh Văn.

 

Trong tuyên bố đầu tiên, tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức cam kết « quyết tâm bảo vệ đất nước trước những hành vi hù dọa » của Trung Quốc nhưng đồng thời trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới ông cũng sẽ cố gắng « đẩy mạnh trao đổi và hợp tác » với Hoa Lục.

 

Như vậy là sau hai nhiệm kỳ trong tay nữ tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing Wen), Đảng Dân Tiến tiếp tục điều hành đất nước.

 

Mất đa số Lập Pháp

 

Tuy nhiên theo kế quả kiểm phiếu cũng gần như toàn bộ thì đảng này đã mất đa số ở Quốc Hội. Quốc Dân Đảng với lập trường thân Bắc Kinh đã giành được 52 ghế ở Quốc Hội, đảng Dân Tiến về nhì với 51 đại biểu và 8 ứng cử viên của Đảng Nhân Dân Đài Loan trúng cử.

 

=================================

 

Bầu cử Đài Loan trong tầm ngắm của Bắc Kinh

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 13/01/2024 - 11:13

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240113-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-%C4%91%C3%A0i-loan-trong-t%E1%BA%A7m-ng%E1%BA%AFm-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-kinh

 

.

.

Trung Quốc : Thông tin về bầu cử Đài Loan bị ngăn chặn

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 13/01/2024 - 14:54

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240113-trung-qu%E1%BB%91c-th%C3%B4ng-tin-v%E1%BB%81-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-%C4%91%C3%A0i-loan-b%E1%BB%8B-ng%C4%83n-ch%E1%BA%B7n

 

 

 

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats