Saturday, 26 November 2022

PHÚT THÀNH THẬT (Người Đô Thị)

 Phút thành thật    

Người Đô Thị 

05:06 | Thứ bảy, 26/11/2022

https://nguoidothi.net.vn/phut-thanh-that-37497.html

 

Hưởng ứng phong trào toàn dân chống tham nhũng, tất cả thổ công, hà bá xứ S được triệu tập để kiểm điểm Thổ công tỉnh Đ.

 

Chủ tọa đập bàn:

 

- Ông làm thổ công kiểu gì mà để gia chủ là quan đầu tỉnh tham nhũng một thời gian dài, biệt phủ toàn nhà ngang dãy dọc lồ lộ nhưng đến tận bây giờ mới hiện nguyên hình quan tham là sao, hử? 

 

Thổ công tỉnh Đ cúi gằm mặt, lí nhí:

 

- Tại tôi thấy ổng cứ đăng đàn ở đâu cũng ra rả kêu gọi học tập đạo đức… Ai dè ổng có đến mấy cái mặt lận! Làm sao tôi biết mặt nào thật mặt nào giả, mặt nào tham mặt nào diễn?

- Vậy sao ông không kiếm một cái kính chiếu yêu?

 

- Tôi mua cả chục cái lận, nhưng mua nhầm toàn hàng Made in China bị tháo mác gắn nhãn nội địa kiểu Việt Á nên rọi vào thì ông nào cũng hào quang sáng ngời cả!

 

https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/b7cc0f8a-f5f1-4c91-adc2-3a231e6aadb7.jpg

Ảnh minh họa: internet

 

Chủ tọa lắc đầu ngao ngán:

 

- Đối tượng phải thành thật khai báo thì mới được hưởng lượng khoan hồng…

 

Nghe vậy Thổ công tỉnh Đ gãi đầu:

 

- Cũng muốn tố cáo lắm, ngặt nỗi gia chủ hứa nếu tôi chịu ngậm miệng thì khi về hưu ổng sẽ cho miếng đất dưỡng già…

 

Rồi lập tức thay đổi thái độ, Thổ công Đ vênh mặt thách thức:

 

- Muốn thành thật à? Thì đây: chẳng qua các vị chưa bị lộ thôi, chứ có ai dám thề không hề nhận bổng lộc của gia chủ không nào! 

 

Tất cả lẳng lặng nhất trí là cuộc kiểm điểm đã thành công tốt đẹp, rồi giải tán!              

 

Người Già Chuyện

No comments:

Post a Comment

View My Stats