Monday, 18 February 2013

ĐỘC LẬP TRỪ TỰ DO TRỪ . . . (GS Nguyễn Tiến Dũng, Toulouse - Pháp)
Nguyễn Tiến Dũng
By NTZung, on February 16th, 2013

Đây là bản đồ về độ tự do trên thế giới của Freedom House (http://www.freedomhouse.org) năm 2013. Các nước đươc chia làm 3 loại: tự do, bán tự do, và không tự do. Các nước không tự do là các nước mà các nhân quyền cơ bản không được tôn trọng.

Hiện tại, 1/3 số dân trên thế giới (khoảng 2,37 tỷ người) là sống trong các nước “độc lập trừ tự do”, 2/3 còn lại được sống trong các nươc dự do hay bán tự do.

Việt Nam đang “được vinh dự” nằm cùng bảng với các nước châu Phi như Somalia, Congo, các nước trung cận đông như Iran, Syria, các nước châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, và các nước Liên Xô cũ, và có một nước châu Mỹ lọt vào bảng này là Cuba.

(Bấm vào ảnh để phóng to)

Phía trên chỉ là đánh giá “chủ quan lệch lạc” của thế giới về Việt Nam !

Cũng theo Freefom House, thì quá trình dân chủ hóa đang diễn ra trên toàn thế giới:

- Vào năm 1973, có 43% các nước trên thế giới là không tự do.
- Đến năm 1983, tỷ lệ này là 35%
- Đến năm 1993, tỷ lệ này là 29%
- Đến năm 2003, tỷ lệ này là 25%
- Đến năm 2013, tỷ lệ này là 24%

Có thể hy vọng rằng, trong 10 năm tới, tỷ lệ các nước không tự do sẽ tiếp tục giảm. Hai nước lớn là Trung Quốc và Nga, và những nước khác như Miến Điện được tự do hóa dần (quá trình này là tất yếu). May ra Việt Nam cũng sẽ thoát khỏi danh sách “không tự do”.


No comments:

Post a Comment

View My Stats