Wednesday, 27 February 2013

MỘT LUẬT SƯ TRUNG QUỐC ĐÒI CÔNG KHAI BÍ MẬT QUỐC GIA VỀ Ô NHIỄM MẶT ĐẤT (Thụy My - RFI)
Thy My  -  RFI
Th tư 27 Tháng Hai 2013

Hôm nay, 27/02/2013, lut sư Đng Chính Vĩ (Dong Zhengwei) cho AFP biết là đã yêu cu phi công khai bí mt quc gia v v ô nhim mt đt, mt vic mà lâu nay B Môi trường Trung Quc vn t chi. Trong khi đó dân chúng ngày càng lo ngi v tình trng môi trường đang xung cp trm trng.

T Hoàn cu Thi báo (Global Times) tun này nói rng mt cuc điu tra quy mô v tình trng mt đt Trung Quc đã được chính quyn cho tiến hành t năm 2006 đến 2010, vi chi phí lên đến mt t nhân dân t (tương đương 123 triu euro).

Theo lut sư Đng Chính Vĩ, vic chính ph t chi công khai kết qu cuc điu tra này, rõ ràng là mt s ph đnh quyn được biết và giám sát các viên chc ca công chúng. Trước s c tuyt thng thng ca cơ quan chc năng, lut sư tuyên b vi AFP là đã tiến hành khiếu ni v hành chính và nếu không có kết qu thì s kin ra tòa.

Trong nhng tháng gn đây, áp lc đã tăng cao lên chính quyn Bc Kinh, đòi phi hành đng chng li ô nhim. T đu năm, đi b phn đt nước Trung Quc đã nhiu ln b sương mù dày đc bao ph. Mt đ nhng phân t rt mn, đc bit đc hi đi vi phi, đã cao gp 40 ln gii hn ca T chc Y tế Thế gii. Nhng xì-căng-đan v ô nhim ngun nước ngm và mt đt cũng đã n ra.

Vào tun qua, ln đu tiên chính quyn Trung Quc đã nhìn nhn s hin din ca các « làng ung thư ». Trong khi t nhiu năm trước báo chí đã tiết l rng trên 100 vùng nông thôn có t l người b ung thư rt cao so vi mc bình quân.
Lut sư Đng Chính Vĩ cho biết ông « không lc quan » v cơ hi thành công. Ông nói : « Hành đng này giúp nâng cao cnh giác và gây áp lc lên B Môi trường đ h công b thông tin, nhưng tôi không nghĩ rng chính quyn s thc hin trong tương lai gn ».1 comment:

View My Stats