Sunday 14 May 2023

"GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH DIỆN" LOẠI NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN CAO CẤP (Nguyễn Thiện Tống)

 "Giấy Chứng Nhận Trình Diện" loại ngụy quân ngụy quyền cao cấp    

Nguyễn Thiện Tống

14-5-2023  20:22   

 

Với chức vụ Phụ tá Khoa trưởng tôi bị xếp loại ngụy quân ngụy quyền cao cấp và phải đi trình diện với Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định. Tôi có “Giấy Chứng Nhận Trình Diện” do ông Cao Đăng Chiếm ký ngày 14/5/1975. Vào tháng 6/1975 tôi được lệnh đi học tập cải tạo tập trung, nhưng hôm đó đông người quá nên phải hoản lại hôm sau. May thay sau đó người trong ngành giáo dục và y tế phải đi học tập cải tạo được giảm một cấp nghĩa là Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Phu tá Viện trưởng của Viện Đại học mới phải đi học tập còn Khoa trưởng, Phó Khoa trưởng, Phụ tá Khoa trưởng khỏi đi.

 

Lúc đó chúng tôi được thông báo đi học tập 1 tuần cho nên cũng tin như thế và an tâm chấp hành vì thấy cấp thấp hơn chỉ học tập tại chỗ 3 ngày. Tuy nhiên thực tế sau đó không phải là học tập 1 tuần cho hiểu chính sách của Cách Mạng mà là học tập cải tạo nhiều năm.

 

Sau này có người bà con hoạt động cách mạng nói với tôi: "Con may mà không đi học tập chứ tính tình như con mà đi thì lâu về lắm."

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1858907567638744&set=a.190278317835019

 GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH DIỆN

 

.

71 BÌNH LUẬN  

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats