Friday, 28 December 2012

BUỔI RA MẮT SÁCH "CHẾT BỞI TRUNG QUỐC" bởi DỊCH GIẢ TRẦN DIỆU CHÂN (Nguyễn Phục Hưng - VOA)
Nguyễn Phục Hưng - VOA
26.12.2012

Tiến sĩ Trần Diệu Chân dịch tác phẩm này sang Việt Ngữ với tựa đề "Chết bởi Trung Quốc - Ðương đầu với con Rồng - Lời kêu gọi Hành Ðộng Toàn Cầu.""Tiến Sĩ Trần Diệu Chân du học Tân Tây Lan với học bổng Colombo Plan. Tốt nghiệp danh dự ngành biến chế thực phẩm tại Đại học Massey, cao học kinh tế tại Đại học San Jose, và Tiến sĩ kinh tế tại UC Santa Cruz. Giáo sư kinh tế tại đại học Phoenix năm 2003. Ba mươi năm hoạt động trong nhiều lãnh vực xã hội, chính trị, giáo dục và truyền thông..."

x
http://gdb.voanews.eu/064C9845-58F9-4D0C-947B-9101E5ED362B_w640_s.jpg


"Tiến sĩ Navarro đã nêu lên tất cả những âm mưu của Trung Cộng để khuynh đảo thế giới bằng những hình ảnh, bằng những dữ liệu xác thực. Chúng tôi xin tạm tóm tắt những chương như là Chết vì hàng hóa tồi tệ, Chết vì hóa chất độc hại, Chết vì thao túng tiền tệ, và Chết vì gián điệp Trung Cộng. Đây là một cuốn sách được thế giới hết sức quan tâm và cần được phổ biến qua nhiều thứ tiếng...""Phải nói là cái tình yêu thương nhân loại là động lực của hai tác giả và cũng là động lực cho Diệu Chân để dịch quyển sách này. Rồi có những người gian thương lạm dụng lòng nhân ái của con người để tác hại lên những vấn đề sức khỏe của mọi người. Bên cạnh đó, đồng bào, quê nhà Việt Nam của chúng ta ở ngay cạnh biển Đông, đang gặp những vấn đề rất là hung hãn của chế độ Trung Cộng và từ đó thì Diệu Chân nghĩ là cần phải có những hành động thích ứng để bảo vệ quê hương bờ cõi và giúp đỡ người dân Trung Hoa.""Diệu Chân phân tích là tại sao thể chế Trung Cộng họ nói là phát triển hòa bình với thế giới nhưng lại có những thái độ ngông cuồng trên biển Đông, bất chấp mọi sự lên án hay chống đối của thế giới cũng như các quốc gia trong vùng. Rồi bên cạnh đó chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh của đất nước Việt Nam. Mình là con rồng cháu tiên, lịch sử hàng nghìn năm rất là hào hùng, mà ngày nay lại để chịu nhục nhã cho một thể chế cường quyền ở phương Bắc.""Trên căn bản cá nhân, mỗi chúng ta không sử dụng những hàng hóa sản xuất ở TC bởi vì chúng ta biết những hàng hóa đó không những độc hại cho chính cá nhân mình, cho người thân yêu mình mà nó lại dựa trên sự bóc lột nhân công rất là đau thương. Trên căn bản là người Mỹ gốc Việt, chúng ta có thể tranh đấu với chính quyền địa phương, tức là chính quyền Hoa Kỳ, làm sao kiểm phẩm gắt gao hơn, làm sao có chính sách công bằng trong giao thương với TC. Cùng lúc thì vấn đề nhân quyền rất là quan trọng; nhân quyền của người dân Trung Hoa, nhân quyền của người dân Việt Nam, và thế giới phải đặt thương giao trên căn bản của nhân quyền.""Chúng tôi rất quan tâm về vấn đề này. Tôi sẽ mua một số sách để biếu cho những người tôi cảm thấy mến để họ biết thêm vấn đề này.""Em đã đọc cuốn sách này bằng tiếng Anh. Em rất là kinh hoàng về những gì mà người Trung quốc họ đang làm cho thế giới. Em rất là mừng vì người Việt Nam có cơ hội để đọc được cuốn sách này bằng tiếng mẹ đẻ, để họ đề phòng những sản phẩm của Trung Quốc."--------------------------------------------------

Nhân dịp phát hành ấn bản Việt ngữ 'Chết Bởi Trung Quốc”  : Chuyện trò với dịch giả Trần Diệu Chân   -  Trùng Dương   20-10-2012
No comments:

Post a Comment

View My Stats