Thursday, 23 February 2023

RMS & HỘI THẢO : 50 NĂM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TẠI HOA KỲ (Việt Báo)

 RMS & Hội thảo: 50 năm cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ

Việt Báo

21/02/2023

https://vietbao.com/a315004/rms-hoi-thao-50-nam-cong-dong-nguoi-viet-tu-do-tai-hoa-ky

 

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt và Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ ở Đại học Oregon hợp tác tổ chức hai buổi ra mắt sách và thảo luận bàn tròn với chủ đề “50 Năm Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ: Từ Lịch Sử Hướng Đến Tương Lai” vào sáng và chiều Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại Thư Viện Việt Nam.

 

 Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023, từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa (Tiếng Việt)

 

 Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023, từ 2:00 chiều đến 4 giờ chiều (Tiếng Anh)

 Địa điểm: Thư Viện Việt Nam tại 10872 Westminster Ave #215, Garden Grove, CA 92843.

 

Mục đích là giới thiệu hai công trình nghiên cứu mới về Việt Nam Cộng Hoà và người Mỹ gốc Việt, được thực hiện bởi hai nhóm học giả, trong đó phần lớn là thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt. Hai công trình này gồm có:

 

- Building a Republican Nation in Vietnam, 1920-1963 (Xây Dựng Quốc Gia và Nền Cộng Hoà ở Việt Nam, 1920-1963) do Đại học Hawaii xuất bản.

 

 

- Toward A Framework for Vietnamese American Studies: History, Community, and Memory (Hướng tới Xây dựng Ngành học Người Mỹ gốc Việt: Lịch sử, Cộng đồng và Ký ức) do Đại học Temple xuất bản.

 

Với hai diễn giả:

- Tiến Sĩ Vũ Tường, Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ thuộc Đại học Oregon

 

- Tiến Sĩ Võ Alex-Thái, Trung Tâm Việt Nam & Lưu Trữ thuộc Đại Học Texas Tech.

Ngoài ra chủ tọa đoàn bao gồm: Tiến Sĩ Trần Natalie, Sử Gia Phạm Trần Anh, Ông Châu Thụy, Bà Jackie Bông Wright, Cô Phạm Từ Ái, Ông Lý Vĩnh Phong, và Cô Đồng Pauline.

Hai bộ sách công phu này hiện đang được giới thiệu cho các trường, thư viện và đại học ở Hoa Kỳ và ở cả các nước khác để sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu. Hai bộ sách này, cũng như các tác phẩm trước về Việt Nam Cộng Hoà do Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ xuất bản, sẽ giúp nhiều cho giới học giả, báo chí, và công chúng Mỹ hiểu đúng đắn về lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, và người Mỹ gốc Việt. Các vị phụ huynh cần giới thiệu cho con em mình đọc hai bộ sách này để hiểu thêm lịch sử và đời sống của cộng đồng. Hai bộ sách này được xuất bản bằng tiếng Anh và sẽ có bản tiếng Việt trong tương lai.

Chương trình hoàn toàn MIỄN PHÍ.

 

Email: info@vietnamesemuseum.org

Phone: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)

Website: http://vietnamesemuseum.org

Facebook: https://www.facebook.com/vietnamesemuseum/

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats