Thursday, 9 June 2016

NÓI RÕ VỀ TIỀN TÀI TRỢ FUV TỪ TÀI SẢN CỦA CHÍNH PHỦ VNCH Ở HOA KỲ (BS Hồ Hải)





Thursday, June 9, 2016
.
Ông Bob Kerrey nói sẽ không từ chức chủ tịch hội đồng tín thác của Fulbright University Vietnam


Nhiều người không hiểu biết gì nợ nần của chính phủ VNCH và chính phủ Hoa Kỳ từ trước 30/4/1975, nhưng cứ nói bừa. Ví dụ điển hình là những gì bà Tôn Nữ Thị Ninh đã viết trên báo Infonet là: "Chính phủ cộng sản Việt Nam phải trả nợ 100 triệu đô la cho chính phú Hoa Kỳ từ nợ mà VNCH đã nợ, rồi VEF lấy tiền đó chuyển cho FUV, chứ không phải tiền của Hoa Kỳ tài trợ FUV". Đây là một sự hiểu biết hoàn toàn sai của bà Ninh. Sau đó cô phóng viên VTV Nguyễn Thị Thu Uyên cũng hùa vào nội dung sai quấy này của bà Ninh.

Hôm nay, 09/6/2016, FUV sợ mất tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ với FUV vì thông tin không đúng sự thật của bà Tôn Nữ Thị Ninh về cái quỹ VEF đăng trên báo đại diện bộ 4T, nên gửi ngay thông báo FUV để đính chính lại thư ngỏ của bà Tôn Nữ Thị Ninh là hooàn toàn sai.

Sự thật của món nợ 100 triệu đô la dân sự của VNCH với Hoa Kỳ là có thực. Nhưng nợ đó được thế chấp bằng những giá trị bất động sản to lớn hơn gấp nhiều lần số nợ này mà chính phủ VNCH đã mua và làm tài sản hoạt động của VNCH tại Hoa Kỳ. Trong 41 năm qua số tài sản này đã làm ra nhiều lợi nhuận để giúp Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF - hoạt động tăng học bổng cho du học sinh Việt Nam.

Sau 30/4/1975, chính phủ Việt Nam cộng sản đã nhăm nhe những tài sản của chính phủ VNCH tại Hoa Kỳ và rất muốn Hoa Kỳ chuyển nó cho mình, nhưng chưa được vì 2 lý do:

1. Hoa Kỳ chưa có đạo luật về việc này dành cho Việt Nam sau chiến tranh. Nhưng chính Cựu Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV Bob Kerrey đóng vai trò chủ chốt trong quá trình vận động thông qua đạo luật số HR 83 tháng 12/2014 nhờ xây dựng được một liên minh lưỡng đảng ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.

Đạo luật số HR 83 (Luật về Ngân sách hợp nhất và tiếp tục tăng cường 2015 - Consolidated and Further Continuing Appropriations Act of 2015) được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngày 15/12/2014, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng nguồn tiền trong Quỹ Trả Nợ Việt Nam (Vietnam Debt Repayment Fund) để tài trợ cho một trường đại học tư thục phi lợi nhuận ở Việt Nam. Số tiền này nằm ngoài số tiền mà Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam- VEF. 

Vì vậy, số tiền này không phải là tiền của Quỹ Giáo dục Việt Nam, mà là số tiền từ số bất động sản của VNCH bị chính phủ Hoa Kỳ đóng băng đã làm ra lợi nhuận. Ước tính, số tiền còn lại vào khoảng 17,5 triệu USD. Trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP.HCM và hồ sơ xin thành lập FUV gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã thể hiện rõ số tiền này.

2. Muốn được sử dụng những bất động sản của VNCH đã mua và bị Hoa Kỳ đóng băng tại Hoa Kỳ vì nợ dân sự 100 triệu đô la thì một tổ chức đại diện chính phủ VNCH phải trả cho Hoa Kỳ 100 triệu đô la dân sự kia. Chính phủ VNCS không có vai trò được hưởng tài sản đóng băng của VNCH, dù có muốn trả 100 triệu đô la nợ dân sự của VNCH để nhận lại tài sản này. Tiền lâu nay từ lợi nhuận của tài sản VNCH bị đóng băng dùng tài trợ cho VEF là để cho học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ. Nay có FUV thì tiền đó chuyển sang cho FUV và chấm dức học bổng Fulbright.

Sài Gòn, 17h59' ngày thứ Năm, 09/6/2016
Posted by BS Hồ Hải at 5:59 PM 

-----------------------

XEM THÊM :






No comments:

Post a comment

View My Stats