Monday, 10 April 2017

MỘT SỐ VIDEO CLIP BIỂU TÌNH Ở VENEZUELA TRONG MẤY NGÀY QUA (Nhật Báo Ba Sàm)
Posted by adminbasam on 11/04/2017


Reuters đang chiếu cảnh biểu tình trực tiếp của các nhóm đối lập, chống chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela.
Posted by Reuters

*

Police and anti-government protesters clash in Venezuela

*

Biggest protest in venezuela | Biểu tình bạo động nổ ra tại venezuela hàng triệu triệu người

*

Venezuela 6 de Abril | Asi protestan en la calle contra el regimen de Nicolas Maduro

*
Protestas y represión en Venezuela, Abril 2017 - Anti-Maduro protest in Venezuela

*
Người biểu tình ở Venezuela đuổi Cảnh sát chạy có cờ

*
Venezuela 6 de Abril | Violencia y represión durante protestas contra Nicolas Maduro
No comments:

Post a Comment

View My Stats