Saturday 16 March 2024

VẠN THỊNH PHÁT : NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LỜI KHAI CỦA BÀ TRƯƠNG MỸ LAN (BBC News Tiếng Việt)

  

Vạn Thịnh Phát: Những điểm đáng chú ý trong lời khai của bà Trương Mỹ Lan  

BBC News Tiếng Việt

15 tháng 3 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg34qqv920jo

 

Sau gần một năm rưỡi bị tạm giam, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã xuất hiện trước tòa và cho lời khai.

 

Đáng chú ý, bà Lan nhiều lần phủ nhận lời khai trước đó của mình tại cơ quan điều tra. Một số tình tiết mâu thuẫn cũng được tiết lộ trên tòa.

 

 XEM TIẾP >>>>>   

 

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats