Monday 25 March 2024

SAU KHI CÚNG DƯỜNG NHÀ ĐẤT CHO CHÙA (Chu Mộng Long)

  

Sau khi cúng dường nhà đất cho chùa

Chu Mộng Long

25/03/2024

https://baotiengdan.com/2024/03/25/sau-khi-cung-duong-nha-dat-cho-chua/

 

HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/2-11.jpeg

 

Kính thưa quý thầy,

 

Nhà con ở cách các ngôi chùa trong thành phố khoảng 1 đến 2 km. Không phải lo ở gần chùa thì xui xẻo, gặp tai họa. Nhưng nghe quý thầy nói với đại chúng rằng, nếu nhà ở gần chùa, để tránh tai họa, xui xẻo thì tốt nhất là nên cúng dường luôn nhà đất cho chùa. Yên tâm là sau khi cúng nhà đất cho chùa, sẽ được hưởng phước báu muôn đời muôn kiếp.

 

Nghe nói có nhiều nhà gần chùa đã cúng cả nhà đất cho chùa rồi. Nhà trước chùa, nhà sau chùa, nhà hai bên chùa đã cúng xong. Sau khi chùa mở rộng thì các nhà tiếp theo cũng thi nhau cúng. Xem chừng chỉ hết năm nay, mấy cái nhà bên cạnh nhà con cũng cúng luôn cho chùa. Vậy là đến lượt nhà con từ xa chùa thành ở cạnh chùa. Không cúng thì gặp tai họa. Mà cúng cho chùa rồi thì con chẳng biết sẽ ở đâu? Lo quá!

 

Thầy Thích Chân Quang hướng dẫn rằng, nếu không còn nhà đất để ở thì làm cái chòi mà ở. Nhưng chòi cũng cần đất. Núi rừng bây giờ các quan và người nhà quan sở hữu cả rồi. Dựng chòi trên đất công thì chỉ vài hôm công an sẽ đến cưỡng chế dỡ bỏ. Khó thế!

 

Còn nhớ từ năm 1977, thực hiện tinh thần “hợp tác xã là nhà”, cha mẹ con đã cúng toàn bộ bò nghé, tiền bạc, cúng hết cả đất đai, ruộng vườn cho hợp tác xã để lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ngay trong những năm ấy, nhà con đã hưởng được phước báu vô lượng là ăn bo bo, ỉa ra bo bo và ăn lại bo bo đã ỉa ra, ngon như ăn đào tiên ở thiên đình vậy. Nay nếu thực hiện triệt để cái “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” là cúng nhà đất lần nữa, ắt nhà con và toàn dân chấp nhận cuộc sống vô gia cư.

 

Có lẽ các hình ảnh những người vô gia cư dưới đây là tấm gương đã tiên phong cúng dường nhà đất của mình cho chùa. Họ đang hưởng phước báu dưới những vỉa hè, mái hiên, gầm cầu, sang như khách sạn ngàn sao.

 

Cúi đầu nguyện cầu cho những người có tâm Tam Bảo này hưởng được phước báu vô lượng. Nam mô Bổn sư Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang và Thích Đủ Thứ mâu ni Phật. Cứ thích gì dân cúng hết, cúng từ tiền bạc, gái gú đến nhà cửa, đất cát, ma ha tát…

_______

 

Một số ảnh chụp những người vô gia cư mà tác giả đề cập ở trên. Ảnh trên mạng:

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/1-90.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/2-20.jpg 

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/3-12.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/4-6.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/5-4.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/1-91.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/2-21.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/3-13.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/4-7.jpg


No comments:

Post a Comment

View My Stats