Wednesday 6 July 2022

NHỮNG CON SỐ... NÓNG MẶT (Lưu Trọng Văn)

 NHỮNG CON SỐ... NÓNG MẶT

Lưu Trọng Văn

5-7-2022  22:07  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nE6M2dkhwW3yP5cyQyZDih8AH9DzHYPN21sAhjrxSqfpg9b7hiyi4Gf6P5PzUzjal&id=100009457401127

 

Việc phổ cập giáo dục và miễn học phí đã được hiến định từ Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, trong đó có quy định: "Nền sơ học cưỡng bách và không học phí..."; Hiến pháp những năm 1959, 1980 đều có quy định tương tự và còn cao hơn nữa.

 

Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, trong đó nêu rất cụ thể "giáo dục bắt buộc là giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện."

 

Vậy thì kiến nghị của ts Nguyễn Kim Sơn bộ trưởng GD và ĐT vừa trình chính phủ yêu cầu miễn phí cho học trò trung học cơ sở hệ quốc doanh là quá...quá ư là chậm trễ.

 

Có thể nói toẹt: chậm trễ đến mức xấu hổ. Chậm trễ đến mức thấy quá xúc phạm lòng tự tôn của người Việt và của QG mang tên cộng hoà XHCN.

 

Thước đo để một thể chế tự hào có mang tính XHCN hay không,bao giờ giáo dục cũng là chỉ số đầu tiên.

 

Vậy thì nền giáo dục của VN đang ở đâu nếu tính theo quyền học trò được miễn phí khi đến trường?

 

Theo ts Nguyễn Hồng Cổn thì:

 

Bảng thống kê thời lượng giáo dục bắt buộc (ứng với số năm học được miễn phí hoàn toàn) ở 171 nước trên thế giới, đăng trên trang NationMaster-một trang chuyên cung cấp số liệu thống kê và so sánh giữa các nước (xem link dưới và một số ảnh chụp lại):

https://www.nationmaster.com/.../Duration-of-compulsory...

 

Xem kỹ cái bảng này thì thấy trong 171 nước có:

 

- 6 nước miễn phí 13 năm

- 9 nước miễn phí 12 năm

- 18 nước miễn phí 11 năm

- 35 nước miễn phí 10 năm

- 37 nước miễn phí 9 năm

- 17 nước miễn phí 8 năm

- 15 nước miễn phí 7 năm

- 27 nước miễn phí 6 năm

-6 nước miễn phí 5 năm

-1 nước miễn phí 4 năm

 

Như vậy Việt Nam xếp thứ 165/171 đồng hạng với 5 nước vào loại lạc hậu nhất thế giới đó là Pakistan,Băngglades, Nepal, Myanrma, Ghine có số năm miễn học phí ít nhất (5 năm), chỉ hơn 1 nước duy nhất là Angola (4 năm)."

 

Không biết khi đưa ra kiến nghị miễn phí cho học sinh trung học cơ sở ngài bộ trưởng GD và ĐT có gửi cho chính phủ và đặc biệt cho QH các số liệu tụt hậu ê chề đến nóng mặt Dân Việt này không?

 

Mà nếu chỉ Dân Việt nóng mặt thì có tác dụng gì cơ chứ?

 

https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Education/Duration-of-compulsory-education

NATIONMASTER.COM

Countries Compared by Education > Duration of compulsory education. International Statistics at NationMaster.com

<a href=/graph-T/edu_dur_of_com_edu>Duration of compulsory education</a> is the number of grades (or years) that a child must legally be enrolled in school.

 

.

79 BÌNH LUẬN   

No comments:

Post a Comment

View My Stats