Wednesday 1 May 2024

QUỐC HỘI VIỆT NAM HỌP BẤT THƯỜNG : MIỄN NHIỆM ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ GÌ NỮA? (BBC News Tiếng Việt)

 Quốc hội họp bất thường: Miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và gì nữa?

BBC News Tiếng Việt

1 tháng 5 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cle0x0w01eqo

 

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là chức danh do Quốc hội bầu nên quy trình miễn nhiệm với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành, sau khi Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông thôi giữ các chức vụ trong Đảng và nhà nước.

 

Với kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào chiều 2/5, Quốc hội khóa 15 đã có tổng cộng 7 lần họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ, một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

 

Việt Nam đang trải qua thời kỳ biến động nhân sự thượng tầng với nhiều diễn biến khó lường. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Võ Văn Thường đều mất ghế, khiến "Tứ Trụ" chỉ còn hai "trụ" và Bộ Chính trị khóa 13 giảm xuống còn 13 ủy viên, so với con số 18 người vào đầu khóa hồi năm 2021.

 

Vào ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn điều hành cuộc họp bất thường để miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội của ông Võ Văn Thưởng. Giờ đây, đến lượt ông Huệ là đối tượng xem xét của một kỳ họp bất thường khác.

 

 

Quy trình miễn nhiệm với ông Huệ

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngày 2/5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó dự kiến có việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, có thể bao gồm cả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và cho thôi làm đại biểu Quốc hội.

 

Theo thông báo, Quốc hội họp bất thường lần này là để "xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, căn cứ vào Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội".

 

Trước đó, ngày 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông Huệ được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats