Saturday 11 May 2024

CÁI ÁC TỪ ĐÂU ĐẾN?   (Mạc Văn Trang)

 CÁI ÁC TỪ ĐÂU ĐẾN?  

Mạc Văn Trang

10-5-2024  21:11    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02u5LmMjwJ4nMw6R88cq7ZnEq86LyL3DXFt6UBXxjJFiCqbvjSNWShDXJe5QRAWRugl&id=100013518285955

 

Trong chiến tranh giáp mặt

Khó nói chuyện Thiện lành

Phản xạ trước cái chết

Ai nhanh hơn, sống còn!

 

Trong đời sống bình thường

Mới là điều đáng nói:

Cái Ác từ đâu tới

và tại sao, vì đâu?

 

Đức Phật đã dạy rồi

Vì VÔ MINH tăm tối

Nên xui khiến con người

Mê lầm, gây tội ác…

 

Nông dân sống bao đời

Nặng tình thôn nghĩa xóm

Bỗng Đội kéo về làng

Phát động cuộc CẢI CÁCH

 

Bần, cố phải CĂM THÙ (1)

Bọn phú nông, địa chủ

Giết, đấu tố, bỏ tù

Cướp hết của chúng nó!

 

Vốn những người nông dân

Như “củ khoai”, “cục đất”

Bỗng trở thành ác ôn

Thi đua gây tội ác!

 

Công nhân sống bình yên

Quan hệ Chủ và Thợ

Đôi khi có mắc mớ

Thì kiến nghị, đình công…

 

Nhưng cộng sản phát động

Phải GIAI CẤP ĐẤU TRANH

Đánh đổ bọn tư bản

Bóc lột và hôi tanh!

 

Thế là những người thợ

Vốn chăm chỉ hiền lành

Bỗng trở thành chiến sĩ

… “mau phá sạch tan tành”! (2)

 

Công cuộc “HỢP TÁC HOÁ”

Buộc phải chọn con đường

Vào làm ăn tập thể

Hay là chết mục xương!?

 

“Thiên đường” thành tội ác

“Đêm hôm ấy đêm gì” (3)

Đã nói rõ bản chất

Mấy mươi năm u mê!

 

Làm CÁCH MẠNG VĂN HOÁ

Triệt phá hết tàn dư

“Phản Phong và phản Đế”

Đốt sách, phá đình, chùa…

 

Làm CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG

Thống soái Mác - Lênin

và CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

để kiểm soát niềm tin

 

để xác lập quan điểm

để khẳng định lập trường

Ai nghĩ khác là “địch”

Hoặc “đối tượng bất lương”!

 

Dù anh em đồng chí

Nhưng tư tưởng “khác màu”

Nhất quyết phải xử lý

Kể cả giết hại nhau!

 

Khi độc tài toàn trị

Kẻ ác được bảo kê

Vu khống và quy chụp

Trở thành siêu ngón nghề!

 

Nào “thế lực thù địch”

Nào “Phản động”, “quay xe”

“Đấu tranh còn - một mất”! (4)

Nên TA lại diệt TA!

 

Hãy nhớ chuyện Polpot

Chuyện Liên Xô, Trung Quốc

Ở Triều Tiên, Cuba

Gấp trăm lần khủng khiếp!

 

Thời hiện đại cái ác

Do độc quyền, tham lam

Quyền lực không bị “nhốt”

Cái ác càng tràn lan…

 

Muốn giải trừ cái ác

Phải diệt trừ nguyên nhân.

Trước hết dân “mở miệng” (5)

Thực hiện Điều 25 (6)

 

=====

Chú thích:

 

1-Đội CCRĐ về tập họp Bần cố nông, dạy họ: “Ôn nghèo, gợi khổ, nhớ thù xưa”, phóng tay phát động Lòng căm thù “ngút trời” và rèn luyện thái độ, hành vi đấu tố cho “Bọn chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp”!

 

2-Lời Quốc tế ca: “Chế độ xưa, ta mau phá sạch tan tành”!

 

3-Bài viết nổi tiếng của Phùng Gia Lộc, nói lên thảm trạng của HTX nông nghiệp.

 

4- Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nay là Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: https://thanhnien.vn/nhieu-thong-tin-do-noi-bo-chung-ta...

 

5- Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân chủ là làm sao cho Dân mở miệng ra” (https://giaoduc.net.vn/bac-ho-noi-dan-chu-la-de-lam-sao...);

 

6- Điều 25 Hiến pháp (2013): “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (https://thuvienphapluat.vn/.../Hien-phap-nam-2013-215627...)

 

11/5/2024

MVT

 

HÌNH :

https://www.facebook.com/photo?fbid=1969704586823465&set=a.359645271162746

 

.

19 BÌNH LUẬN   

 
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats