Saturday, 22 July 2017

VIDEO : BỘT TRẮNG TỪ NHÀ MÁY ALUMIN NHÂN CƠ (RFA)
Published on Jul 17, 2017
© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

*
*
LIÊN QUAN :

RFA Tiếng Việt  -  Truyền hình 17/07/2017

No comments:

Post a Comment

View My Stats