Tuesday, 1 June 2021

BẢN SẮC [Thư gửi chị Bùi Trân Phượng] - Cao Huy Thuần

 Bản sắc     

(Thư gửi chị Bùi Trân Phượng)

Cao Huy Thuần 

Tạp Chí Thời Đại Mới, Số 40, Tháng 6-2021

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai40/202140_CHThuan.pdf

 

(Nhà sử học Bùi Trân Phượng - nguyên hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen - được bà Anne Cheng, giáo sư Collège de France, mời sang giảng về đề tài "Việt Nam: une société et des identités plurielles en quête d'elles-mêmes (Việt Nam: một xã hội và những bản sắc đa nguyên trên đường đi tìm chính mình) vào mùa xuân 2022. Collège de France là một định chế đặc biệt của nền học thuật Pháp, nằm ngoài và cao hơn các cơ sở đại học truyền thống, kết hợp nghiên cứu cao cấp và giảng dạy về mọi lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật. Collège de France mở cửa cho mọi người, ai vào dự cũng được, miễn phí. GS Ngô Bảo Châu đã được mời thỉnh giảng năm nay, 2021. Bà Bùi Trân Phượng là người Việt Nam thứ hai nhận được vinh dự này, vinh dự chung cho bạn bè trí thức trong và ngoài nước. Đề tài bà diễn giảng là đề tài bà đang nghiên cứu, mới mẻ và độc đáo. Trong thời gian nghiên cứu, bà có trao đổi ý kiến với bạn bè và thực hiện nhiều phỏng vấn. Dưới đây là một trao đổi qua thư từ).

 

XEM TIẾP TẠI ĐÂY >>>>>  

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats