Thursday, 3 June 2021

30 NĂM FPT NGÀY ẤY - BÂY GIỜ - “ĐOÀN FPT MỘT LÒNG RA ĐI...” (Nam Nguyễn - Viet-studies)

 30 NĂM FPT NGÀY ẤY - BÂY GIỜ - “ĐOÀN FPT MỘT LÒNG RA ĐI...”

Nam Nguyễn  -   Viet-studies

02/06/2021

http://www.viet-studies.net/kinhte/AHDA_FPT.html

 

Trích "Đông Âu Anh Hùng Truyện" của Nam Nguyen

 

***

 

PHẦN I - TƯ BẢN ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯ VẬY ĐẤY

 

Chúc mừng sinh nhật 30 năm của FPT - một tập đoàn mà có rất nhiều người anh, người bạn tôi đã và đang tham gia. Một câu truyện thành công kéo dài thật hiếm có trong thời đại đầy biến động này. Xin mạn phép cùng nhắc lại với lớp trẻ về những ngày đầu vô cùng khó khăn của FPT để hiểu rằng lớp đàn anh họ cũng đã bươn chải thế nào.

 

Thời “trứng nước” (1988) các “soái”, “tướng” Đông Âu chưa thu dọn chiến trường mà về, một lứa đi trước vẫn đang say sưa với thắng lợi mà tiếp tục “đánh hàng”, một lứa sau trẻ và khát khao hơn rất nhiều mới bắt đầu chập chững lập nghiệp. Ở Việt Nam không phải chưa có người giàu (làm gì đã có từ “đại gia” đâu) nhưng lúc đó muốn giàu phải được liên quan đến xuất nhập khẩu. Những cái tên đã thành huyền thoại như Nguyên “béo”, Quang A, anh em Thành - Công, Vinh “đen”, Kiên “bạc” đã chớp được thời cơ ấy, sau này thêm nghề tay trái lại trở thành tay phải: tư vấn đầu tư và ngành “tư vấn” ấy thêm cái tên anh Bạt “InvestConsult”. Xin nhớ lúc đó Mỹ vẫn cấm vận hoàn toàn và chưa có luật nào cho doanh nghiệp (cũng coi như chưa có từ “doanh nghiệp” nữa!). FPT sinh ra phải nói là rất được sự ưu ái và tạo điều kiện của hai thủ trưởng ngành khoa học: ông Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Tuy vậy 17 con người toàn giỏi khoa học suông ấy ngồi lại với nhau, cũng phải “cày” thì mới kiếm được ra tiền, chứ thời ấy có nguồn nào khác ở đâu ra đâu? Cái tên ban đầu của FPT (The Food Processing Technology Company) cũng nói lên là công ty hoàn toàn chưa có định hướng cho ngành nghề tương lai, chỉ có mỗi quyết tâm phải kiếm bằng ra được “foods”...

 

XEM TIẾP TẠI ĐÂY >>>>>

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats