Wednesday, 14 April 2021

NHÀ KHOA HỌC VIỆT KIỀU NGUYỄN QUỐC SƠN VỪA QUA ĐỜI   (GS Nguyễn Đăng Hưng)

 NHÀ KHOA HỌC VIỆT KIỀU NGUYỄN QUỐC SƠN VỪA QUA ĐỜI   

GS Nguyễn Đăng Hưng

08:29  14/04/2021    

https://www.facebook.com/h.nguyendang/posts/10159350026964736

 

Tám năm sau Giáo Sỹ Viện Sỹ Bùi Huy Đường nay Phòng Cơ học vật rắn lừng danh (LMS) thuộc trường Cao Đẳng Bách Khoa Paris, Pháp (Ecole Polytechnique) lại mất thêm một nhà khoa học Việt Kiều, GS Nguyễn Quốc Sơn, một nhà cơ học có nhiều cống hiến quan trọng cho nền cơ học quốc tế.

 

Cũng như tôi, ông nguyên là học sinh trường trung học Chu Văn An tại Sài Gòn, được bổng du học đi Pháp sau ngày tôi du học tại Bỉ vài năm.

 

Là một sinh viên xuất sắc, sau năm chuẩn bị, ông thi đỗ ngay vào Ecole Polytechnique Paris, theo học lớp kỹ sư khóa 1964. Ra trường ông được lưu lại làm nghiên cứu sinh tại LMS rồi dần dần lên cấp bậc cao nhất : Giám đốc nghiên cứu, một ngạch song song với ngạch giáo chức.

 

Giáo sư Nguyễn Quốc Sơn là một nhà nghiên cứu lẫy lừng tại Pháp với nhiều cống hiến xuất sắc cho nền cơ học thế giới. Đặc biệt GS Sơn đã có phát kiến mới về khái niệm vật liệu chuẩn tổng quát (Materiau standard généralisé), thuật toán phản chiếu kép dùng cho bài toán vật liệu chảy dẽo (Algorithme de double projection enplasticité).

 

Trang thông tin khoa học quốc tế rất có uy tín RESEARCH GATE đã tổng kết thành tích khoa học : GS Sơn đã công bố trên 173 bài báo quốc tế, và đã cho xuất bản nhiều sách kinh điển về cơ học :

 

https://www.researchgate.net/profile/Quoc-Nguyen-18

 

Trong đời khoa học của mình, tôi giao lưu thường xuyên với LMS và trở nên đồng nghiệp thân thích của phòng nghiên cứu lẫy lừng quốc tế này, trong đó có đông đảo các Việt Kiều, GS.VS Bùi Huy Đường, GS Đặng Văn Kỳ, GS Lương Minh Phong và GS Nguyễn Quốc Sơn...

 

Ông cùng chia sẻ với tôi một ý hướng đặc biệt là hướng về quê hương và hết mình đóng góp cụ thể cho sự phát triển cơ học tại Việt Nam.

 

Ông đã nhiều lần tổ chức thành công những Hội Nghị Quốc Tế về cơ học vật rắn tại Việt Nam, Hà Nội cũng như Sài Gòn. GS Sơn đã từng được nhà nước trao tặng Huân chương VÌ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

 

Gs Nguyễn Quốc Sơn là một nhà khoa học nghiêm túc có tinh thần nghiên cứu khoa học miệt mài, không ngừng nghỉ . Ông là một con người thanh liêm chính trực, không màng danh vọng không toan tính quyền lợi cá nhân.

 

Tôi xin thắp nén hương để tỏ lòng thương tiếc vô cùng sâu sắc đến một nhà khoa học xuất sắc gốc Việt Nam, một nhân cách đáng quý, một người tử tế đã sớm lìa bỏ cõi tạm ở tuổi 77.

 

NĐH, Sài Gòn 14/4/2021.

_____

 

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA GS NGUYỄN QUỐC SƠN

 

Director of Research, French National Centre for Scientific Research (CNRS), Laboratory of Mechanics of Solids, Ecole Polytechnique

 

Books:

1. Nguyen Quoc Son, Stabilité des Structures Elastique, Mathématiques & Applications 18, Springer-Verlag, 1995

 

2. Quoc Son Nguyen, Stability and Nonlinear Solid Mechanics, Wiley, 2000

Q.S. Nguyen, “Stabilité et mécanique non linéaire”, Hermès Sciences Publication (2000) p. 461

Journal Articles, etc.:

 

B. Halphen and Q.S. Nguyen, Sur les materiaux standard generalises (On the generalized standard materials). Journal de Mecanique, 14 Issue 1, 39–63, 1975.

 

Nguyen, Q.S. and Radenkovic, D. (1975), “Stability of equilibrium in elastic plastic solids”,Lecture Notes in Mathematics, Vol.503, pp. 403–414, Springer, Berlin.

 

Nguyen Quoc Son. Loi de comportement élasto-plastique des plaques et des coques minces. Symp. franco-polonais: Problemes non-linéaires de Mecanique. Cracovie 1977.

 

Nguyen Quoc Son, Radenkovic D. Stabilite et bifurcation en plasticite. Seminaire sur le Flambement des Structures, 20–24 mai 1980, ed. SEBTP, Coll. FNB, 1981.

 

Germain P, Nguyen QS, Suquet P. Continuum thermodynamics. J. Appl. Mech 1983;50:1010-20.

 

Nguyen, Q.S. (1984), “Bifurcation et stabilité des systèmes irréversibles obéissant an principe de dissipation maximale”,J. Méc. Theor. Appl.,3, 41–61.

 

Nguyen, Q.S. (1987), “Bifurcation and post-bifurcation analysis in plasticity and brittle fracture”,J. Mech. Phys. Solids,35, 303–324.

 

Nguyen, Q.S. and Triantafyllidis, N. (1989), “Plastic bifurcation and postbifurcation analysis for generalized standard continua”,J. Mech. Phys. Solids,37, 545–566.

 

Nguyen, Q.S. (1990), “Stabilité et bifurcation des systèmes dissipatifs standarts à comportement indépendant du temps physique”,C. R. Acad. Sci. Paris, t. 310,Série II, 1375–1380.

 

Nguyen, Q.S. (1993), “Bifurcation and stability of time-independent standard dissipative systems”, In:CISM Lecture Notes No. 327 (Q.S. Nguyen, Ed.), pp. 45–94, Springer, Wien-New York.

 

Nguyen, Q.S. (1994), “Bifurcation and stability in dissipative media (plasticity, friction, fracture)”,Appl. Mech. Rev.,47, no 1, Part 1, 1–31.

 

Abed-Meraim, F. and Nguyen, Q.S. (2007), “A quasi-static stability analysis for Biot’s equation and standard dissipative systems”, Eur. J. Mech. - A/Solids, 26, 383-393

 

Hình ảnh ở cuối trang : https://www.facebook.com/h.nguyendang/posts/10159350026964736

 

 

52 BÌNH LUẬN  

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats