Wednesday, 3 February 2021

TRIAL MEMORANDUM VỤ LUẬN TỘI TRUMP (Đinh Ngọc Thu)

 


TRIAL MEMORANDUM VỤ LUẬN TỘI TRUMP

Đinh Ngọc Thu  

02/02/2021 lúc 13:53  

https://www.facebook.com/thudinhn/posts/3719575731469503

 

Hạ viện vừa công bố "Trial Memorandum của Hạ viện trong Phiên tòa luận tội Donald J. Trump".

 

Tài liệu dài 80 trang, đưa ra những sự thật cơ bản của vụ luận tội, các lập luận chính ủng hộ việc kết tội và những biện hộ có thể được phía Trump đưa ra.

 

Ba điểm chính được đưa ra để luận tội:

 

1. Việc Trump cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử là một sự vi phạm chưa từng có đối với lời tuyên thệ nhậm chức của ông ta

 

2. Hành động của Trump đã gây ra nguy hiểm cá nhân, thân thể của các thành viên Quốc hội, Phó Tổng thống và các sĩ quan cảnh sát

 

3. Hành vi của Trump khiến an ninh của toàn bộ nước Mỹ gặp nguy hiểm

Phiên tòa ở Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 9/2/2021, không biết kéo dài bao lâu.

 

JUDICIARY.HOUSE.GOV

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/house_trial_brief_final.pdf

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats