Sunday, 16 July 2017

PHIM : VIỆT NAM DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC (1900-1945)

Thân tặng cho các bác "Sài Gòn Xưa" bộ phim tư liệu quý hiếm ,phải nói là rất cổ được hãng INA của Pháp lưu giữ từ lúc Pháp xuất hiện tại Việt Nam ,trong video xuất hiện 2 nhân vật có quyền lực lúc đó là Quốc Trưởng 'Bảo Đại' và Vua 'Thành Thái'

Xin mời các bác cùng xem ..

No comments:

Post a Comment

View My Stats